SÁNG MẮT CHƯA? (MV) | TRÚC NHÂN (#SMC?) | ตาสว่างหรือยัง


My parents once said You should choose a well-matched lover Perhaps no one told you that You’re so naive You haven’t ever learnt How to choose the right lover The one coming along with you is having an ice-cream Honestly he doesn’t deserve you Just look at me And you will realize who is exactly well-matched You’re so beautiful But you’re so naive Then people may judge ‘Waste!’ ‘What a waste!’ You may need more vitamin A To see things through Don’t go after him Hey baby, baby Do not make enemies It’s gonna hurt your parents Why you cling to the relationship which is hopeless Since he is gonna leave soon Time flies like an arrow And I’m sure that I can cheat on you The man walking beside you He’s gonna be mine eventually Oh oh oh… The man walking beside you He’s gonna be mine eventually You should look at yourself A miss is as good as a mile Now I wanna be with you and hug you tightly Then I’m gonna tell you softly “Karma is a b*tch!” I have told you He is standing under the rain and waiting for me Have you seen things through? Don’t go after him Hey baby, baby Do not make enemies It’s gonna hurt your parents Why you cling to the relationship which is hopeless Since he is gonna leave soon Time flies like an arrow And I’m sure that I can cheat on you The man walking beside you He’s gonna be mine eventually Oh oh oh… The man walking beside you He’s gonna be mine eventually He is so cute And you’re so ew Love is much like a sweet dreaming Then you cry so much that your pillow is soaked Next time you better find a good matchmaker Jealousy is not my type I just want you to know that you are not classy enough I’m so-so, not excellent But I’m only good at taking back what are mine You’re beautiful and earnest so you better packup While I’m still well-behaved. Poor you! Oh oh oh… The man walking beside you He’s gonna be mine eventually Oh oh oh… The man walking beside you He’s gonna be mine eventually Nhan, come here! For what? Taking photos! Hurry up! Hurry up hurry up! Why have you been taking too many photos? Just hurry up! Now! Pose! Hand, hand, hand, hand! You recording? Of course! For what? To be the proof! Proof for? You are my lover! Ô…. Congratulations! Wish you many happy years together Oh oh oh… The man walking beside you He’s gonna be mine eventually Have you seen things through??? #PrideLGBTQI+

, , , , , , , , , , ,

Post navigation

100 thoughts on “SÁNG MẮT CHƯA? (MV) | TRÚC NHÂN (#SMC?) | ตาสว่างหรือยัง

 1. Ước gì Chạy đi chờ chi có mùa 2, vẫn giữ nguyên dàn host và Trúc Nhân làm khách mời một tập hihi

 2. Tuyệt vời. Việt Nam chúng ta tuy đã cho phép hôn nhân đồng tính nhưng nhận thức của rất nhiều người về cộng đồng LGBT vẫn còn rất thiển cận và hạn hẹp. Mà hiện nay âm nhạc là một ngôn ngữ phi quốc qia,phi giới tính,phi sắc tộc nên chúng ta cần lắm những người nghệ sĩ dám nêu lên một vấn đề nhạy cảm như thế !

 3. Con mẹ góc trái vô duyên kinh khủng. Ngta quẩy nhìn còn đỡ chứ con mẹ này cứ banh cái háng ra xog còn lắc mông trông như đang đ*t ý. Đến cái đoạn tất cả chào thì mình mẹ này banh háng ra như con đĩ đang nhảy sex ý:)) . Nhảy mấy cái động tác phản cảm cho ng xem ko thấy ngượng à đĩ:))??nhắc nhẹ v thôi nha:))

 4. {

  "ns": "yt",

  "el": "detailpage",

  "cpn": "AC749LU2hme2AoRx",

  "docid": "rDhx4ejrPPA",

  "ver": 2,

  "referrer": "https://www.youtube.com/watch?v=pFSQh_5QE40",

  "cmt": "166.051",

  "ei": "FKSqXeW1NZXQowPpyK_gCg",

  "fmt": "247",

  "fs": "0",

  "rt": "182.474",

  "of": "EgSIsZmataQlhRhjb-orZA",

  "euri": "",

  "lact": 1,

  "cl": "275260042",

  "mos": 0,

  "state": "8",

  "vm": "CAIQARgBKiB1bnk3SDdPbWtzNWpFSEMtMV9wQmc5eEFBUGRRWTlQMg",

  "volume": 100,

  "c": "WEB",

  "cver": "2.20191018.03.00",

  "cplayer": "UNIPLAYER",

  "cbr": "Chrome",

  "cbrver": "54.0.2840.71",

  "cos": "Windows",

  "cosver": "10.0",

  "hl": "vi_VN",

  "cr": "VN",

  "len": "322.941",

  "fexp": "23735227,23744176,23788837,23793834,23795882,23804281,23824665,23826780,23826897,23830387,23836249,23836965,23837772,23837993,23839361,23840216,23841119,23841594,23842630,23842986,23843255,23845645,23850544,23852058,23852058,23852776,23854143,24630250,24630349,9449243,9458112,9469036,9471235",

  "feature": "autonav",

  "afmt": "251",

  "cc": ".vi",

  "vct": "166.051",

  "vd": "322.941",

  "vpl": "0.000-166.052",

  "vbu": "0.000-261.760",

  "vpa": "0",

  "vsk": "0",

  "ven": "0",

  "vpr": "1",

  "vrs": "4",

  "vns": "2",

  "vec": "null",

  "vvol": "0.5891356110353717",

  "totalVideoFrames": 4154,

  "droppedVideoFrames": 2,

  "lct": "165.922",

  "lsk": false,

  "lmf": false,

  "lbw": "4772142.283",

  "lhd": "0.067",

  "lst": "0.000",

  "laa": "itag=251,type=3,seg=28,range=4558506-4717630,time=280.0-290.0,off=0,len=159125,end=1",

  "lva": "itag=247,type=3,seg=51,range=45327675-45955342,time=256.6-261.8,off=0,len=627668,end=1",

  "lar": "itag=251,type=3,seg=28,range=4558506-4717630,time=280.0-290.0,off=0,len=159125,end=1",

  "lvr": "itag=247,type=3,seg=55,range=48116041-48976237,time=277.1-281.6,off=0,len=860197,end=1",

  "lab": "0.000-290.001",

  "lvb": "0.000-261.760",

  "ismb": 9550000,

  "relative_loudness": "4.596",

  "optimal_format": "720p",

  "user_qual": "auto",

  "debug_videoId": "rDhx4ejrPPA",

  "0sz": false,

  "op": "",

  "yof": false,

  "dis": "",

  "gpu": "ANGLE_(NVIDIA_GeForce_GTX_1060_3GB_Direct3D11_vs_5_0_ps_5_0)",

  "cgr": true,

  "debug_playbackQuality": "hd720",

  "debug_date": "Sat Oct 19 2019 12:53:16 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)"

  }{

  "ns": "yt",

  "el": "detailpage",

  "cpn": "AC749LU2hme2AoRx",

  "docid": "rDhx4ejrPPA",

  "ver": 2,

  "referrer": "https://www.youtube.com/watch?v=pFSQh_5QE40",

  "cmt": "166.051",

  "ei": "FKSqXeW1NZXQowPpyK_gCg",

  "fmt": "247",

  "fs": "0",

  "rt": "182.474",

  "of": "EgSIsZmataQlhRhjb-orZA",

  "euri": "",

  "lact": 1,

  "cl": "275260042",

  "mos": 0,

  "state": "8",

  "vm": "CAIQARgBKiB1bnk3SDdPbWtzNWpFSEMtMV9wQmc5eEFBUGRRWTlQMg",

  "volume": 100,

  "c": "WEB",

  "cver": "2.20191018.03.00",

  "cplayer": "UNIPLAYER",

  "cbr": "Chrome",

  "cbrver": "54.0.2840.71",

  "cos": "Windows",

  "cosver": "10.0",

  "hl": "vi_VN",

  "cr": "VN",

  "len": "322.941",

  "fexp": "23735227,23744176,23788837,23793834,23795882,23804281,23824665,23826780,23826897,23830387,23836249,23836965,23837772,23837993,23839361,23840216,23841119,23841594,23842630,23842986,23843255,23845645,23850544,23852058,23852058,23852776,23854143,24630250,24630349,9449243,9458112,9469036,9471235",

  "feature": "autonav",

  "afmt": "251",

  "cc": ".vi",

  "vct": "166.051",

  "vd": "322.941",

  "vpl": "0.000-166.052",

  "vbu": "0.000-261.760",

  "vpa": "0",

  "vsk": "0",

  "ven": "0",

  "vpr": "1",

  "vrs": "4",

  "vns": "2",

  "vec": "null",

  "vvol": "0.5891356110353717",

  "totalVideoFrames": 4154,

  "droppedVideoFrames": 2,

  "lct": "165.922",

  "lsk": false,

  "lmf": false,

  "lbw": "4772142.283",

  "lhd": "0.067",

  "lst": "0.000",

  "laa": "itag=251,type=3,seg=28,range=4558506-4717630,time=280.0-290.0,off=0,len=159125,end=1",

  "lva": "itag=247,type=3,seg=51,range=45327675-45955342,time=256.6-261.8,off=0,len=627668,end=1",

  "lar": "itag=251,type=3,seg=28,range=4558506-4717630,time=280.0-290.0,off=0,len=159125,end=1",

  "lvr": "itag=247,type=3,seg=55,range=48116041-48976237,time=277.1-281.6,off=0,len=860197,end=1",

  "lab": "0.000-290.001",

  "lvb": "0.000-261.760",

  "ismb": 9550000,

  "relative_loudness": "4.596",

  "optimal_format": "720p",

  "user_qual": "auto",

  "debug_videoId": "rDhx4ejrPPA",

  "0sz": false,

  "op": "",

  "yof": false,

  "dis": "",

  "gpu": "ANGLE_(NVIDIA_GeForce_GTX_1060_3GB_Direct3D11_vs_5_0_ps_5_0)",

  "cgr": true,

  "debug_playbackQuality": "hd720",

  "debug_date": "Sat Oct 19 2019 12:53:16 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)"

  }

 5. Thích nhất chỗ
  Thời gian thấm thoát thoi đưa
  Thế nào anh cũng sẽ lừa đc em
  Chàng trai đang sánh bước bên em
  Đằng nào ròi cũng sẽ thuộc về anh😂

 6. A Trúc Nhân dễ thương quá. Sơn Tùng , Jack-K-ICM, B RAY , …. em ko thích những người ca sĩ đó , em chỉ thích mỗi nhạc a Trúc Nhân. Qua bài này em thấy a Nhân là một người vui vẻ + vui tính + trong sáng :3

 7. Nghe lâu mới nhận ra là cái dạo nhạc piano đoạn cái ti vi là bài "người ta có thương mình đâu" của Trúc Nhân. Woa, anh thật tinh thế

 8. Năm nào em cũng phải bù đầu bù cổ kiếm 1 bài thật hay để múa 20/11🙁🙁 , thật sự hiện nay rất ítca sĩ trẻ ra bài hát với chủ đề thầy cô. Em rất mong năm sau anh sẽ ra 1 bài về thầy cô thật hay và thật ý nghĩa❤️❤️❤️

 9. Cho tui hỏi có phải trúc nhân đóng vai Vui trong phim bán chồng ko nhìn na ná mà ko bít phải ko

 10. Từ Giọng hát Việt nhí qua đây mà nghe câu "Chàng trai đang sánh bước bên em/Đằng nào rồi cx sẽ thuộc về anh" mà hay v😆(klq mà t cứ nghĩ đến 2 ng kia hoy á)😆

 11. Đoạn đi thuyền anh Trúc Nhân thần thái đẹp ngút ngàn luôn ấy kiểu như ánh mắt hút hồn người khác ấy ko thể diễn tả đc❤🏳️‍🌈

 12. Hay ko chịu nổi 😖 luôn
  Tui xem đi xem lại hơn 10 lần

  Chúc TRÚC NHÂN vui vẻ và ra nhiều bài mới nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *